Home > Riviste > Minerva Endocrinology > Fascicoli precedenti > Minerva Endocrinologica 2017 June;42(2)

ULTIMO FASCICOLO
 

JOURNAL TOOLS

Opzioni di pubblicazione
eTOC
Per abbonarsi
Sottometti un articolo
Segnala alla tua biblioteca
 

 

Minerva Endocrinologica 2017 June;42(2)

EDITORIAL  ENDOCRINE AND METABOLIC DISORDERS INTERPLAYING WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

Minerva Endocrinologica 2017 June;42(2):89-91

Endocrine and metabolic disorders interplaying with non-alcoholic fatty liver disease

Stergios A. POLYZOS

PDF

REVIEW  ENDOCRINE AND METABOLIC DISORDERS INTERPLAYING WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

Minerva Endocrinologica 2017 June;42(2):92-108

Adipose tissue, obesity and non-alcoholic fatty liver disease

Stergios A. POLYZOS, Jannis KOUNTOURAS, Christos S. MANTZOROS

Abstract PDF

REVIEW  ENDOCRINE AND METABOLIC DISORDERS INTERPLAYING WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

Minerva Endocrinologica 2017 June;42(2):109-21

Diabetes mellitus and non-alcoholic fatty liver disease: the thread of Ariadne

Maria KOSMIDOU, Haralampos MILIONIS

Abstract PDF

REVIEW  ENDOCRINE AND METABOLIC DISORDERS INTERPLAYING WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

Minerva Endocrinologica 2017 June;42(2):122-31

Prevalence, etiology and management of non-alcoholic fatty liver disease in patients with polycystic ovary syndrome

Evangelia MAKRI, Konstantinos TZIOMALOS

Abstract PDF

REVIEW  ENDOCRINE AND METABOLIC DISORDERS INTERPLAYING WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

Minerva Endocrinologica 2017 June;42(2):132-44

RETRACTION Novel perspectives on hypothalamic-pituitary dysfunction as a risk factor for non-alcoholic fatty liver disease

Anika HOFFMANN, Hermann L. MÜLLER

Abstract

REVIEW  ENDOCRINE AND METABOLIC DISORDERS INTERPLAYING WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

Minerva Endocrinologica 2017 June;42(2):145-50

Hypogonadism and non-alcoholic fatty liver disease

Gesthimani MINTZIORI, Pavlos POULAKOS, Christos TSAMETIS, Dimitrios G. GOULIS

Abstract PDF

REVIEW  ENDOCRINE AND METABOLIC DISORDERS INTERPLAYING WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

Minerva Endocrinologica 2017 June;42(2):151-63

Adrenal disorders and non-alcoholic fatty liver disease

Labrini PAPANASTASIOU, Stelios FOUNTOULAKIS, Ioannis-Anastasios VATALAS

Abstract PDF

REVIEW  ENDOCRINE AND METABOLIC DISORDERS INTERPLAYING WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

Minerva Endocrinologica 2017 June;42(2):164-72

Bone metabolism in non-alcoholic fatty liver disease: vitamin D status and bone mineral density

Ahad ESHRAGHIAN

Abstract PDF

REVIEW  ENDOCRINE AND METABOLIC DISORDERS INTERPLAYING WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

Minerva Endocrinologica 2017 June;42(2):173-83

Iron overload and non-alcoholic fatty liver disease

Christian DATZ, Elena MÜLLER, Elmar AIGNER

Abstract PDF

REVIEW  ENDOCRINE AND METABOLIC DISORDERS INTERPLAYING WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

Minerva Endocrinologica 2017 June;42(2):184-94

Intestinal hormones, gut microbiota and non-alcoholic fatty liver disease

Nikolaos KOUKIAS, Elena BUZZETTI, Emmanuel A. TSOCHATZIS

Abstract PDF

inizio pagina